در سازمان شما از مجموعه راهکارهای جامع دیدگاه، نرم افزارهای زیر استفاده می شوند
دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعیه مهم:

کد کاربری کلیه پرسنل "کد ملی" می‌باشد.

لذا جهت ورورد به نرم افزار از کد ملی و پسورد فعلی خود (چنانچه پسورد خود را تغییر نداده باشید به صورت پیش فرض 1 تا 5 می باشد) استفاده نمایید. در صورت برخورد با هرگونه مشکل و ابهام در استفاده از نرم‌افزار، با شماره تماس داخلی  6455  و یا ارسال پیام (داخل اتوماسیون جدید)  به مسئول مربوطه اطلاع رسانی نموده و تا رفع مشکل پیگیری نمایید.

راهنمای تأیید احکام شخصی

راهنمای مشاهده احکام شخصی

راهنمای مشاهده آرشیو فیش حقوقی

راهنمای تنظیمات اینترنت اکسپلورر برای استفاده بهینه از نرم افزار دیدگاه

در سایت itc.usb.ac.ir در قسمت فایل های آموزشی مراجعه کنید.