دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعیه مهم:

کد کاربری کلیه پرسنل "کد ملی" می‌باشد.

لذا جهت ورورد به نرم افزار از کد ملی و پسورد فعلی خود (چنانچه پسورد خود را تغییر نداده باشید به صورت پیش فرض 1 تا 5 می باشد) استفاده نمایید.

در صورت برخورد با هرگونه مشکل و ابهام در استفاده از نرم‌افزار، با شماره تماس داخلی  6233  و یا ارسال پیام (داخل اتوماسیون جدید)  به مسئول مربوطه (خانم مهندس غلامی) اطلاع رسانی نموده و تا رفع مشکل پیگیری نمایید.